GEMEENTE LANGEDIJK ZEGT MUSEUM WESTFLINGE DE HUUR OP  

Op 16  december 2014 werden alle voornemens van  het Langedijker college om de toekomstige subsidie regelingen en het accommodatiebeleid drastisch te wijzigen,  door de gemeenteraad met 11 tegen 10 stemmen aangenomen. Dit ondanks het nog lang niet volledige en heldere inzicht in de desastreuze gevolgen voor de culturele- en maatschappelijke organisaties in Langedijk. Compromis voorstellen van de oppositie partijen werden zondermeer weggestemd. De beslissingen om met 1 stem meer de verstrekkende beslissingen goed te keuren vragen toch om een meer verantwoord gedrag. Blijkbaar is de kleingeestigheid van de coalitiepartijen in Langedijk sterker dan het gezonde verstand om compromissen te sluiten.    

Voor Natuurmuseum Westflinge betekenen de besluiten dat het oude historische gemeentehuis van Sint Pancras verkocht gaat worden in de markt. Dit is de dood -steek voor het museum waar wij 24 jaar onze bijdrage aan het culturele profiel van de gemeente Langedijk mochten verzorgen. Op 6 januari ontvingen wij deze brief waarin wordt aangekondigd dat de huur is opgezegd en dat wij in het jaar 2015 nog van het pand gebruik kunnen maken om het te ontruimen. (smaakvol kerstcadeautje)

Het ontbreken van enig haalbaar alternatief voor de toekomst heeft het bestuur van de Stichting Westflinge dan ook doen besluiten het museum in 2015 niet meer open te stellen voor publiek en op termijn de Stichting Westflinge op te heffen. Dit besluit valt ons zeer zwaar, maar het ontbreken van enig alternatief  binnen de gemeente Langedijk ligt daaraan ten grondslag.  

Als tegemoetkoming aan ons publiek worden er verkoopmiddagen gehouden van depotmateriaal zoals mineralen, schelpen, fossielen en zeedieren op 7 en 8 maart en 18 en 19 april van 12 uur tot 17 uur aan het Kerkplein 2 te Sint Pancras. Voor de exposities zal dit jaar een oplossing gezocht worden om deze onder te brengen bij diverse organisaties en scholen buiten Langedijk om het educatieve karakter van 24 jaar Westflinge voort te laten bestaan.      

Onze donateurs krijgen deze week de jaarlijkse nieuwsbrief in de bus waarin de gang van zaken wordt uitgelegd. 

Zie voor een film over het sluiten van het museum de facebookpagina ”Regionaal Natuurmuseum Westflinge”. Klik hier

 

- Bestuur Stichting Westflinge      


Welkom bij Regionaal Natuurmuseum Westflinge te Sint Pancras.

Museum Westflinge is vernoemd naar de naam van West Friesland in de 8e eeuw. Westflinge betekent "Land ten westen van de Vlie" dat zich uitstrekte van de Vlie tot het Zwin in het zuidwesten van Nederland.

Het museum is gevestigd in het voormalige raadhuis van Sint Pancras. De naam Sint Pancras is pas in de 14e eeuw ontstaan. Voordien heette het dorp Vronen.

Westflinge is een door vrijwilligers gedreven natuur/natuurhistorisch museum met een regionale functie tussen de kust en het West-Friese achterland. 

In het museum vindt u verschillende thema's. U kunt in het interactieve menu hieronder uw keuze maken om zo meer over de thema's te weten te komen.

Actueel 

De verkoop die gepland stond op zaterdag 18 en zondag 19 april gaan niet door.

Al het depotmateriaal is reeds verkocht!